Strona główna

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działań Fundacji WRÓĆ, poprzez wskazanie w rocznym rozliczeniu podatkowym KRS 0000129427. Państwa dar pomoże nie tylko w rozwiązywaniu bieżących potrzeb osób dotkliwie doświadczonych niepełnosprawnością, ale przybliży realizację planu objęcia Ich kompleksową opieką rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną i społeczną przez całe życie.

Fundacja WRÓĆ trzynaście lat temu, po raz pierwszy podjęła działania, których celem jest poprawa stanu zdrowia, zwiększenie samodzielności i przywrócenie radości życia dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnościami.

Z Państwa pomocą w 2008 utworzyliśmy pierwszą placówkę Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Jezierniku. Po dwóch latach ośrodek „pękał w szwach” a na specjalistyczną pomoc nadal oczekiwało wiele osób.  W 2011 roku powołaliśmy kolejny OREW w Lasowicach Wielkich Oba Ośrodki wspierają dzieci i młodzież, wymagające kompleksowej i wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjnej, terapeutycznej i edukacyjnej, opartej na indywidualnej diagnozie. W 2013 roku powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, w odpowiedzi na konieczność pomocy osobom chorym powyżej 25 roku życia. Nawiązaliśmy kontakt z NFZ i od kilku lat świadczymy nieodpłatne usługi rehabilitacyjne w ramach Centrum Rehabilitacji WRÓĆ, systematycznie doposażamy Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Prowadzimy Ośrodki Hipoterapii i Jazdy Konnej, Basenoterapii, Animaloterapii.

Dziś grono osób objętych długotrwałą, kompleksową pomocą Fundacji WRÓĆ sięga prawie 300 osób rocznie, głównie mieszkańców wsi i małych miasteczek powiatów nowodworskiego malborskiego.

Możemy świadczyć tę pomoc w dużej mierze dzięki Państwa zaufaniu i wsparciu. O tym, jakie efekty to wsparcie przynosi, informujemy systematyczne na naszej stronie internetowej www.fundacjawroc.pl.

1% dla Fundacji WRÓĆ