O Fundacji WRÓĆ

Fundacja WRÓĆ rozpoczęła działalność we wrześniu 2002 roku. Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem: 0000129427, numer identyfikacyjny Regon: 192778182.

Fundacja WRÓĆ posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cele Fundacji:

– organizowanie pomocy medycznej i rehabilitacji na rzecz osób z niepełnosprawnościami i psychicznie chorych,
– opieka nad osobami z niepełnosprawnościami przez cały okres Ich życia
– organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Placówki Fundacji:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Jezierniku oraz
  • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Lasowicach Wielkich, w których grono pozyskanych i wykształconych przez Fundację rehabilitantów, terapeutów i opiekunów odkrywa i poszerza możliwości prawie 60 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i umysłową w stopniu znacznym i głębokim
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich, gdzie 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychotycznymi uczestniczy w codziennych, wielokierunkowych zajęciach
  • NZOZ Centrum Rehabilitacji WRÓĆ w Jezierniku i
  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, które udzielają wsparcia osobom, które nie kwalifikują się do Placówek pobytu dziennego
  • Ośrodki: Hipoterapii i Jazdy Konnej, Basenoterapii, Animaloterapii w Jantarze, zapewniające dodatkowe zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-rozwojowe.

Przekaż 1% Fundacji WRÓĆ