Przekaż 1% Fundacji WRÓĆ

Fundacja WRÓĆ staje dziś przed kolejnymi wyzwaniami. Poza zasięgiem niezbędnej pomocy pozostają nadal najmłodsze dzieci oraz osoby z niepełnosprawnością, których z racji wieku OREW-y nie mogą już objąć swoją opieką. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, by w obliczu niepełnosprawności jak najszybciej rozpocząć rehabilitację i terapię. To często decyduje o jakości i perspektywie całego życia dziecka i jego najbliższych. Dostrzegamy też potrzebę, zapewnienia dożywotniej opieki tym, których rodzice odejdą, mimo że ich „wieczne”, dorosłe już dziecko, ciągle będzie wymagało pomocy i wsparcia rehabilitacyjnego.

Mamy nadzieję, bieżąca działalność, trwałość i rozwój dotychczas podjętych przez nas działań, doświadczenie i oddanie naszej kadry, wyposażenie Placówek oraz postępy naszych Podopiecznych będą dla Państwa rekomendacją do skierowania swojego daru 1% na rzecz Fundacji WRÓĆ. Bardzo o to prosimy i z dziękujemy, w imieniu naszym i osób oczekujących tej pomocy.

1% dla Fundacji WRÓĆ