Zrealizowaliśmy projekty

Fundacja WRÓĆ, przy wsparciu Programów Krajowych, Funduszy PFRON oraz finansowaniu Unii Europejskiej, zrealizowała dotychczas kilkadziesiąt projektów, m.in.:

rok 2007 – w ramach Programów Unijnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, wyszkolono 48 rehabilitantów oraz 29 innych specjalistów, w tym specjalistów języka migowego

rok 2008 – w ramach Projektu EFS 6.1.1 „Wróć do Pracy” Asystent osoby niepełnosprawnej, przeprowadzono szkolenie dla 50 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu nowodworskiego

rok 2008 – w ramach Programu PFRON Partner III A, zrealizowano program rehabilitacji domowej osób z niepełnosprawnościami z terenów wiejskich

rok 2008 – w ramach Programu PFRON Partner III B, przeszkolono metodą  Halliwick 150 terapeutów

lata 2008-2009 – w ramach Projektu EFS POKL 9.1.2 „Wróć do Edukacji”, udzielono  wsparcia w edukacji dla 200 dzieci i młodzieży powiatu nowodworskiego w tym dzieci z niepełnosprawnościami

lata 2008-2009 – w ramach Programu PFRON „Ograniczanie Skutków Niepełnosprawności”, utworzono Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

lata 2008-2011 – w ramach Zlecania Zadań PFRON Konkurs nr I, przeprowadzono Projekt „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w OREW Jeziernik i w Ośrodku Hipoterapii i Rekreacji Konnej dla Osób Niepełnosprawnych w Jantarze”. Udzielono ponad 20 000 godzin wsparcia, obejmującego m.in. hipoterapię, terapię NDT Bobath, Hallwick, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

lata 2009-2011 – Projekt „Bajkowy Świat Zmienia Niebajkową Rzeczywistość” w ramach konkursów PFRON, wydano i nieodpłatne rozpowszechniano 2 pozycje terapeutyczno – edukacyjnych dla dzieci w łącznym nakładzie 20 000 egzemplarzy: Franio i jego przyjaciele oraz Drogowy Elementarz Zajączka Frania

lata 2010-2011 – w ramach Projektu POKL „Rehabilitant XXI wieku”, przeprowadzono kursy i szkolenie dla rehabilitantów województwa pomorskiego. Wyszkolono ponad 340 specjalistów w 8 nowoczesnych technikach terapeutycznych

rok 2011 – w ramach Projektu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami”, zakupiono autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

lata 2011-2014 – w ramach Projektu POKL Poddziałanie 9.1.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych”: „ERKA – Edukacja, Rehabilitacja, Kondycja, Aktywizacja – system zintegrowany”, udzielono wsparcia, z którego co roku korzystało 60 niepełnosprawnych w wieku 3 – 25 lat, łącznie ponad 3 000 godzin wsparcia

lata 2011-2014 – Projekt „WRÓĆ do środowiska – zielone miejsca pracy”, w ramach poddziałania 6.1.1. POKL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Spośród 30 osób uczestniczących w projekcie 14 pozyskało stałe zatrudnienie

lata 2012-2015 – Zadanie Zlecone PFRON konkurs nr IX „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – zwiększanie samodzielności życiowej”. W latach 2012 – 2014 udzielono prawie 20 000 godzin wsparcia, w całym projekcie ponad 27 000 godzin wsparcia

lata 2012-2013 w ramach Projektu POKL 9.1.1, powstał „Wspólnie poznajemy świat – Integracyjny Punkt Przedszkolny” przekształcone później w Niepubliczne Przedszkole Integracyjne WRÓĆ

lata 2013-2014 – Projekt POKL, Poddziałanie 7.2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”; Projekt: ”Klub Integracji Społecznej WRÓĆ”, który objął swym działaniem 74 osoby, w tym 14 niepełnosprawnych

lata 2014-2015 – Projekt PO RYBY: „Utworzenie Centrum Rekreacji RC” – powstała, wyposażona w ponad 30 pojazdów zdalnie sterowanych w skali 1:14, nowatorska pracownia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym i rekreacyjnym

lata 2013-2016 – Zadanie Zlecone PFRON konkurs XI „Rehabilitacja – Samodzielność – Integracja”. Projekt przewiduje udzielenie około 22 000 godzin wsparcia.

Zrealizowaliśmy setki indywidualnych programów terapeutycznych, tysiące godzin rehabilitacji, terapii, zajęć usprawniających i uspołeczniających, odkrywając w naszych podopiecznych nowe możliwości i rozwijając je.