Zasady przekazywania 1% podatku

Zasady przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Za poprawnie wypełniony wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, jednej Organizacji Pożytku Publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.

Wykaz organizacji mających status Organizacji Pożytku Publicznego i uprawnionych do 1% jest prowadzony w formie elektronicznej i zamieszczony jest:

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w bazie organizacji pożytku publicznego

Prawo przekazania 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

– poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32% (PIT-36, PIT-37),
– podatkiem liniowym (PIT-36L),
– ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
– podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – z odpłatnego zbycia: nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39) oraz z odpłatnego zbycia kapitałów pieniężnych: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach i z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana (PIT-38)

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, ma możliwość przekazania kwoty 1%, jeśli otrzymaną deklarację podatkową potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe we wskazanym terminie.

Kwota 1% podatku zostanie przekazana na rzecz OPP wyłącznie w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w wyznaczonym terminie:

– 30 IV 2015 r. (PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39),
– 02 II 2015 r. (PIT 28)

Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekty takiej dokonać można maksymalnie w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, czyli:

– 01 VI 2015 r. (PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39),
– 02 II 2015 r. (PIT 28)

Podatnik musi zapłacić cały podatek, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego mógł przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania. Podatek musi być zapłacony w całości do:
– 30 VI 2015 r. (PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39),
– 02 III 2015 r. (PIT 28)
Możliwa jest więc sytuacja, w której podatek zostanie zapłacony po terminie (z odsetkami za zwłokę), a 1% nadal zostanie przekazany. Natomiast deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ją korygować).